KPD ŹRÓDŁEM DANYCH O WARUNKACH RUCHU

Usługa Krajowego Punktu Dostępowego realizowana w ramach międzynarodowych projektów CROCODILE i CROCODILE 2 zapewnia jednolitą w skali kraju informację o warunkach ruchu, a w niedługim czasie również umożliwi transgraniczną wymianę danych. Jednolity interfejs komunikacyjny, zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej, zapewni interoperacyjność.

Krajowy Punkt Dostępowy dostarcza informacji dla

 

ZARZĄDCY DRÓG

uzyskują bieżącą informację o warunkach ruchu i robotach drogowych na przyległej sieci drogowej należącej do innych zarządców dróg.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Zarządcach Dróg.

 

DOSTAWCY USŁUG

zmniejszają koszty operacyjne związane z pozyskiwaniem danych od zarządców dróg oraz tworzą innowacyjne usługi informacji o podróży.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Dostawcach Usług.

 

MEDIA

pozyskują wiarygodną informację publiczną oraz umożliwią przekazywanie informacji o warunkach ruchu szerokiej rzeszy odbiorców.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Mediach.

 

SŁUŻBY RATOWNICZE

pozyskują wiarygodną informację o utrudnieniach, co umożliwi szybki dojazd do potrzebujących pomocy.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Służbach Ratowniczych.

KPD ŹRÓDŁEM DANYCH O WARUNKACH RUCHU

Usługa Krajowego Punktu Dostępowego realizowana w ramach międzynarodowych projektów CROCODILE i CROCODILE 2 zapewnia wiarygodną informację o warunkach ruchu w skali kraju, a w przyszłości umożliwi transgraniczną wymianę danych. Jednolity interfejs komunikacyjny, zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej, zapewni interoperacyjność.