- zmniejszają koszty operacyjne związane z pozyskiwaniem danych od zarządców dróg oraz tworzą innowacyjne usługi informacji o podróży

Jak dotąd, istnieje wiele źródeł informacji – kierowcy przed podróżą muszą sprawdzić nierzadko kilka źródeł informacji – witryny zarządców dróg, wiadomości radiowe lub telewizyjne, portale informacyjne, nawigacje samochodowe itp. Dostawcy usług, tj. m.in. firmy oferujące bezpośrednio kierowcom usługi nawigacji samochodowej, są szczególnie zainteresowane sprawnym pozyskiwaniem wiarygodnych danych o bieżących warunkach ruchu oraz planowanych robotach drogowych, zarówno ze źródeł własnych, jak również od zarządców dróg.
W tym przypadku KPD wychodzi naprzeciw ich zapotrzebowaniu, czyli oferuje pozyskiwanie tych wszystkich danych z jednego źródła, które gromadzi te dane w jednym miejscu. To spowoduje, że dostawcy usług będą mogli uzyskać dane o utrudnieniach w czasie rzeczywistym, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów operacyjnych pozyskiwania danych, a zatem obniżenie cen na rynku, a to w konsekwencji ułatwi tworzenie innowacyjnych usług dla kierowców w przyszłości.