- uzyskają bieżącą informację o warunkach ruchu i robotach drogowych na przyległej sieci drogowej należącej do innych zarządców dróg

Drogi generują ruch, a więc i zdarzenia z nim związane, co wpływa na całą sieć drogową niezależnie od tego, kto daną drogą zarządza. Dotychczasowy brak bieżącej współpracy pomiędzy zarządcami dróg w zakresie przekazywania informacji o utrudnieniach dodatkowo potęguje problemy ze sprawnym zarządzaniem zdarzeniami na drogach.
W tej sytuacji, bieżąca informacja o warunkach ruchu i zdarzeniach drogowych, stanowi wsparcie dla zarządców dróg przy zarządzaniu ruchem oraz tymi zdarzeniami. Dzięki temu możliwe będzie m.in. wyznaczenie objazdów jak najmniej uciążliwych dla otoczenia i dla samych kierowców, zapewnienie bezpiecznego przejścia kolumnom pieszych, przejęcie ruchu w przypadku masowych imprez sportowych lub kulturalnych. Informacje o warunkach ruchu mogą być przekazywane w sposób automatyczny dzięki protokołowi DATEX 2, wskutek czego zaoszczędzony zostanie czas na szybkie podjęcie właściwych decyzji i uruchomienie stosownych działań. KPD zapewni w ten sposób kompatybilność pomiędzy systemami zarządców dróg.