- pozyskają wiarygodną informację publiczną oraz umożliwią przekazywanie informacji o warunkach ruchu szerokiej rzeszy odbiorców

Podobnie jak w przypadku dostawców usług, media - poprzez oferowanie kierowcom kompleksowych informacji o warunkach ruchu drogowego - stanowią doskonałe źródło wiedzy, co przyczynia się zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu na drogach, optymalnego planowania podróży, a w konsekwencji zwiększenia komfortu jazdy. Dzięki dostępowi do KPD, media będą mogły pozyskiwać i przekazywać dane o aktualnej sytuacji ruchowej na sieci dróg, zamknięciach dróg, remonty, a także stawkach opłat za przejazd drogami czy też umożliwiać podgląd obrazów z wybranych kamer z sieci drogowej. Media będą także stanowić istotne wsparcie przy przekierowywaniu ruchu z zamkniętych odcinków dróg (w wyniku wystąpienia zdarzeń drogowych) na trasy alternatywne, spełniając tym samym rolę informacyjną dla społeczeństwa.