- pozyskają wiarygodną informację o utrudnieniach, co umożliwi szybki dojazd do potrzebujących pomocy

KPD usprawni pracę operacyjną służb ratowniczych w zakresie obsługi zdarzeń, w szczególności zdarzeń drogowych.

Możliwe będzie dokładne zlokalizowanie miejsca zdarzenia na drodze i wysłanie tamże jednostki ratunkowej przez centrum operacyjne pogotowia ratunkowego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy osoba zgłaszająca zdarzenie na drodze zamiejskiej jest w stanie podać jedynie numer i kilometr drogi na którym doszło do zdarzenia. Dyspozytor służby ratunkowej - nie mając dostępu do systemu zawierającego kilometraż drogi – często nie jest w stanie zadysponować karetki do właściwego miejsca zdarzenia. Współpraca z KPD wyeliminuje także przypadki, kiedy osoby biorące udział w zdarzeniu, będąc z reguły pod wpływem emocji, nie są w stanie udzielić dokładnych informacji dotyczących ich lokalizacji.

KPD ułatwi także utworzenie korytarza ratunkowego, który umożliwia pojazdom ratowniczym przejazd bez oczekiwania na wolną drogą i bez manewrów omijania stojących pojazdów. Pozwoli to zaoszczędzić cenny czas, który może mieć kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia życia.