Aktualności

  • Początek funkcjonowania Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), który został uruchomiony 6 grudnia ubiegłego roku, jest bardzo obiecujący. Choć KPD działa produkcyjnie dopiero ponad miesiąc, to już jest zasilany danymi od dostawców danych spoza GDDKiA.

    Pierwszym dostawcą danych o utrudnieniach na drogach innych niż krajowe jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który od połowy grudnia przekazuje swoje dane o utrudnieniach. Kolejnym dostawcą danych będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDIZ), który na początku stycznia został zarejestrowany w KPD.

    Aktualną liczbę dostawców danych można sprawdzić na poniższej mapie:
    https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/mapa-gis/

  • W dniu 23 listopada 2017 r. w Budapeszcie, w siedzibie Węgierskiej Administracji Drogowej (Magyar Közút NZrt) odbędą się warsztaty organizowane wspólnie przez międzynarodowe projekty CROCODILE 2 oraz European ITS Platform (Europejska Platforma ITS).

    Podczas warsztatów przedstawiciele 11 krajów współpracujących w ramach projektu CROCODILE 2 omówi obecny stan wdrażania krajowych punktów dostępu po przyjęciu rozporządzeń delegowanych nr 885/2013, 886/2013 i 2015/962. Ponadto zostaną omówione wyzwania dla dalszych prac, a także zaprezentowane będą opinie dostawców usług ITS. Dodatkowym tematem będzie nowe rozporządzenie delegowane w sprawie usług multimodalnych. Zupełnie nowym elementem spotkania będzie prezentacja narzędzia, wskazującego na wpływy nowych technologii ICT na zarządzanie ruchem.