Aktualności

Przetarg na przejęcie w utrzymanie, modyfikację i rozwój KPD

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zamówienie: „Przejęcie w utrzymanie, wdrożenie modyfikacji i rozwój Krajowego Punktu Dostępowego do Informacji o Warunkach Ruchu (KPD)”

W ramach zamówienia kluczowe będzie przejęcie w utrzymanie oraz wdrożenie modyfikacji w tym m.in. dodanie nowych rodzajów utrudnień, rozszerzenie zakresu danych o utrudnieniach, jak również udostępnienie mapy z utrudnieniami dla wszystkich zainteresowanych użytkowników (bez konieczności logowania), dodatkowe warstwy na mapie KPD (ograniczenia na przejściach granicznych, miejsca obsługi podróżnych). Planowany jest również dalszy rozwój rozwiązania w ramach 1000 roboczogodzin.  

Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod adresem:

https://gddkia.eb2b.com.pl

numer Id 137093

Termin składania ofert został wyznaczony na 04.10.2019 r.