Aktualności

Zapowiedź warsztatów nt. krajowych punktów dostępowych w Europie

W dniu 23 listopada 2017 r. w Budapeszcie, w siedzibie Węgierskiej Administracji Drogowej (Magyar Közút NZrt) odbędą się warsztaty organizowane wspólnie przez międzynarodowe projekty CROCODILE 2 oraz European ITS Platform (Europejska Platforma ITS).

Podczas warsztatów przedstawiciele 11 krajów współpracujących w ramach projektu CROCODILE 2 omówi obecny stan wdrażania krajowych punktów dostępu po przyjęciu rozporządzeń delegowanych nr 885/2013, 886/2013 i 2015/962. Ponadto zostaną omówione wyzwania dla dalszych prac, a także zaprezentowane będą opinie dostawców usług ITS. Dodatkowym tematem będzie nowe rozporządzenie delegowane w sprawie usług multimodalnych. Zupełnie nowym elementem spotkania będzie prezentacja narzędzia, wskazującego na wpływy nowych technologii ICT na zarządzanie ruchem.