Aktualności

Wymieniamy się wiedzą o funkcjonowaniu KPD

17 lipca w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Transportu prowincji Syczuan oraz uczelni technicznej „Sichuan Vocational and Technial College of Communications” w Chinach. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się wiedzą m.in. na temat przekazywania informacji o warunkach ruchu oraz funkcjonowaniem punktów dostępowych w obydwu krajach. W tym celu GDDKiA zaprezentowała usługę Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu oraz projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T.

Prowincja Syczuan to obszar w środkowych Chinach zamieszkały przez ponad 81 mln. osób, który pokryty jest siecią 9 785 km autostrad. Ze względu na położenie i ruch tranzytowy istotne znaczenie mają zarządzanie ruchem i informacją dla podróżnych.