Usługa KPD to jednolity w skali kraju punkt dostępowy do danych użytecznych przy tworzeniu serwisów informacji dla podróżnych, która jest złożona z bazy danych i oprogramowania. Usługa realizowana jest w ramach projektów „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu” (KPD1) oraz „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 2” (KPD2), które uzyskały dofinansowanie z funduszu CEF (ang. Connecting Europe Facility) w ramach europejskich projektów CROCODILE 1 i CROCODILE 2.

Bezpośrednimi odbiorcami usługi KPD są zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze oraz komercyjni dostawcy i odbiorcy danych. Pośrednio dane będą przekazywane przez powyższe podmioty do podróżujących, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży.
Usługa KPD zapewnia jednolity interfejs komunikacyjny, zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej, który umożliwia zainteresowanym podmiotom jego łatwą implementację w posiadanych systemach. Opis sposobu „podłączenia” do KPD został określony w specyfikacjach technicznych.

Harmonogram testów:

W godzinach 8:00 - 16:00 w dniach od 1 do 7 każdego miesiąca (dni robocze) można wykonywać testy wymiany komunikatów.

Uwaga: W maju środowisko testowe będzie uruchomione w dniach od 7.05 do 14.05.