Mapa utrudnień – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie gromadzi danych użytkowników dotyczących geolokalizacji