Aby się zarejestrować należy wypełnić jeden z wniosków rejestracyjnych Pobierz wniosek rejestracyjny.

Wypełniony wniosek (skan wniosku lub w formacie dostępnym na stronie jako załącznik do e-mail) należy odesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Email GDDKiAkpd@gddkia.gov.pl lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Na e-mail podany we wniosku w zależności o jaką rejestrację został złożony wniosek:

 • Rejestracja użytkownika w KDP,
 • Rejestracja Dostawcy Danych / Odbiorcy Danych w KPD.

Otrzymają Państwo:

 • dla wniosku o rejestrację Dostawcy Danych / Odbiorcy Danych generowane jest tylko powiadomienie o zarejestrowaniu Podmiotu w KPD. Kiedy Podmiot zostanie zarejestrowany w KPD może wystąpić z wnioskiem o rejestrację użytkowników. Sam podmiot nie posiada żadnych uprawnień do logowania w KPD,
 • dla wniosku o rejestrację użytkownika (bez dostępu do API) na adres e-mail zostaną przesłane (login oraz link do zmiany hasła), po otrzymaniu linku do zmiany hasła należy wejść na ten link i ustawić sobie hasło do aplikacji. Po zmianie hasła użytkownik loguje się podając adres e-mail (rejestracyjny) oraz hasło które sam sobie ustawił,
 • dla wniosku o rejestrację użytkownika (z dostępem do API) na adres e-mail zostaną przesłane trzy e-maile:
  pierwszy e-mail z informacją o tym, że w osobnym e-mailu zostanie przesłany certyfikat z danymi dostępowymi do środowiska testowego, link do potwierdzenia zakończenia testów wymiany komunikatów oraz link do terminarza testów,
 • drugi e-mail będzie zawierał link do platformy testowej oraz certyfikat testowy,
 • w trzecim e-mailu zostanie przesłany certyfikat (produkcyjny) wraz z linkiem dostępowym (trzeci e-mail zostanie wysłany tylko wtedy, kiedy użytkownik wejdzie na link potwierdzający zakończenie testów wymiany komunikatów).

Test wymiany komunikatów jest po to żeby sprawdzić czy wszystko zostało w prawidłowy sposób skonfigurowane i czy jest się gotowym aby wymieniać informację z KPD. Podstrona specyfikacji technicznej, gdzie można pobrać terminarz testów.

Aby odzyskać hasło należy skontaktować się z GDDKIA poprzez formularz kontaktowy. O zmianę – odzyskanie hasła może wystąpić tylko osoba do kontaktu w Państwa firmie (jest to osoba wskazana przy rejestracji Firmy). W treści formularza kontaktowego należy podać następujące dane:

 • Nazwa Podmiotu – Pracodawca - Firma
 • Imię i Nazwisko (osoby dla której hasło ma zostać wygenerowane),
 • adres e-mail (osoby dla której hasło ma zostać wygenerowane).