Odbieranie i wysyłanie komunikatów
KPD używa protokołu DATEX II w wersji 3.4. Zaimplementowano 2 tryby pracy:

  • Push on Occurence – w tym trybie KPD przesyła komunikaty po wystąpieniu zmian w utrudnieniach na podany adres,
  • Snapshot Pull – w tym trybie klient może pobrać całą zawartość bieżącego zbioru utrudnień.

W obydwu trybach wywołania następuje za pomocą protokołu WebService. Preferowanym trybem pracy jest wykorzystanie trybu Push on Occurence. Tryb Client Pull jest przewidziany do użycia po zarejestrowaniu, po dłuższej przerwie w pracy oprogramowania odbierającego lub w przypadku odtwarzania pracy po awarii.
Odebranie informacji – Push on Occurence
KPD podejmuje próbę przesłania komunikatu o utrudnieniach natychmiast po odebraniu informacji o utrudnieniu. Każde pojawienie się nowego utrudnienia spowoduje ze strony KPD próbę kontaktu do zarejestrowanych odbiorców danych.

Obraz - przesyłanie komunikatu o utrudnieniach

Pobranie wszystkich dostępnych informacji – Client Snapshot Pull
Odbiorca danych może pobrać wszystkie informacje o utrudnieniach za pomocą jednego wywołania. Użycie tej metody wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Obraz - pobieranie informacji o utrudnieniach

Dodatkowym sposobem pobierania danych z usługi jest mechanizm „D2Light”. W tym trybie Dostawca Danych może pobrać pełen zbiór aktualnych utrudnień.

Implementacja interfejsu D2Light została wykonana zgodnie z dokumentami dostępnymi na stronie https://docs.datex2.eu/downloads/d2light.html. Schemat JSON odpowiedzi jest zgodny z modelem JSON Situation Publication Schema Definition mapping.

PRZYKŁADOWY KLIENT WEBSERVICE

Poniżej znajdujeą się pliki do pobrania z przykładowymi klientami:

 

Pobierz przykładowego klienta .Net i C#

Pobierz przykładowego klienta Java

Pobierz Web Services Description Language