KPD używa protokołu DATEX II w wersji 2.3. W KPD wykorzystano wyłącznie dostępne elementy standardu i nie wykorzystano mechanizmów rozszerzeń. Szczegółowe informacje o protokole są dostępne pod adresem link do strony Datex2.eu. Na stronie jest dostępne forum dyskusyjne z informacjami o standardzie.

KPD przetwarza następujące kategorie utrudnień zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. Szczegółowe informacje zebrano poniżej:

Kategorie utrudnień
Klasa danych DATEX II Typ danych DATEX II / rodzaj Utrudnienia
Czasowo śliska droga Powódź
Zagrożenie akwaplaningiem
Zagrożenie wodami powierzchniowymi
Śliska droga
Błoto pośniegowe
Sypki żwir
Olej na drodze
Benzyna na drodze
Lód na drodze
Czarny lód
Śliskość zimowa
Nieregularny lód
Zwierzęta, ludzie, przeszkody, szczątki na drodze Obiekty na drodze
Duże obiekty na drodze
Przewrócone drzewa
Lawiny
Lawiny skalne
Osuwiska ziemi
Zwierzęta na drodze
Ludzie na drodze
Dzieci na drodze
Rowerzyści na drodze
Duże zwierzęta na drodze
Stado zwierząt na drodze
Ludzie rzucający obiekty na drogę
Zepsuty pojazd
Zepsuty pojazd ciężarowy
Niezabezpieczone miejsce wypadku Niezabezpieczone miejsce wypadku
Krótkotrwałe roboty drogowe Prace sprzątające (usuwanie przeszkód)
Prace utrzymaniowe
Wolno poruszający się pojazd utrzymaniowy
Malowanie nawierzchni
Ograniczona widoczność Zmniejszona widoczność
Dym
Gęsta mgła
Nieregularna mgła
Zamieć
Olśnienie
Pojazd jadący pod prąd Pojazd jadący pod prąd
Niekontrolowana blokada drogi Blokada drogi
Zablokowany most
Zablokowany tunel
Zablokowany wyjazd
Zablokowana przyległa droga
Zablokowany wjazd
Wyjątkowe warunki pogodowe Duży opad śniegu
Duży opad deszczu
Huragan
Silny wiatr
Boczny wiatr
Inne utrudnienia Przejazd pojazdu nienormatywnego
Zwiększone natężenie ruchu
Katastrofa budowlana
Inne (katastrofy)
Inne (inne zdarzenia)

PROFIL DATEX 2

W KPD wymiana komunikatów pomiędzy Dostawcami Danych i Odbiorcami danych będzie realizowana przy wykorzystaniu Interfejsu Komunikacyjnego. Interfejs komunikacyjny będzie obsługiwał komunikaty w formacie Datex2. Poniżej znajduje się plik do pobrania z przykładowym komunikatem: